İLXAN
<$Tuesday, June 06, 2006div>

در شهرستان فیروز آباد در استان فارس اکثریت قشقایی ها ساکن هستند

محله هایی در شیراز هستند که اکثریت ساکنان آن ترک قشقایی هستند


هم اکنون دیگر قشقایی ها مثل سابق در قشلاق و ییلاق زندگی نمی کنند و عوامل متعدد باعث شده است که آنان به شهرنشینی روی آورند.

در شهرستان فیروز آباد در استان فارس اکثریت قشقایی ها ساکن هستند و بعد از فیروزآباد شهرستان های فراشبند, آباده, کوار, سمیرم هم دارای ساکنان قشقایی هستند.

این در حالیست که نباید فراموش کنیم که از قشقایی ها در جای جای ایران می توان مردمی را پیدا کرد که هر کدام بنا به دلایل شغلی یا غیره پراکنده شده اند. به عنوان مثال محله هایی در شیراز هستند که اکثریت ساکنان آن ترک قشقایی هستند .

به همین شکل در دیگر شهرهای ایران هم می توان ردی از قشقایی ها را دید.